#162 No Te Pape Ora

 

1. O vai te hiaai vai?

A haere mai i nei

Teie te puna vai maitai

To Iesu toto nei.

 

2. E pape ora mau

No nia mai i te rai,

Tei inu mau i teie nei vai

E ora mau anae.

 

3. Te feia hiaai vai

A haere mai i nei

A rave noa i te vai maitai

Aore roa e hoo.

 

4. Tii mai a inu noa

Eiaha e taia mai,

No outou mau te vai maitai

Te feia hiaai vai.

 

#80 Mori Aratai

 

1. Te feia e haere n ate pahi,

Mai te titau i te tapaeraa mau,

Te ata poiri ra tei faa,

Te poiri nei hoi te rai

 

Faahoiraa:

 

A hio atu na i te mori

Na te moana rahi,

Te vai noa maira i te atea e

Te mori aratai.

 

2. Te feia e haere n ate ofafai,

Mai te titau i te vahi maitai,

E ata poiri mau tei faa,

Moe atu ai hoi te rai

 

3. Te aau oto e te mihi,

Na Iesu a e faarii,

E ore oia e oto faahou,

Na Iesu e haapopou.

 

#23 Te Fare Mori

 

1. Mai te ho fare mori,

I roto i te poiri,

Te haapii mai nei te Fatu,

i te faatereraa mau.

 

Faahoiraa:

 

E Iesu faatoro mai na

I to maramarama;

I nia i teie moana,

Faaora i te ihitai.

 

2. Aore hoi e fetia i te rai,

No te mau ihitai nei;

Na vai te vaa e faaora

I te toa e te are?

 

3. Ia riro vau e fetia,

E tau Fatu e Iesu;

Ei aratai i tei moe

I te tipaeraa i te ao.

 

#37 Tiai

 

1. Te fare mure-ore mau,

Ia hope to tatou mamae,

Ua vaiihohia i nia i te rai,

Ahea tatou e tae atu ai?

 

Faahoiraa:

 

Tiai ; tiai maite mai te maru,

(Tiai )

Tiai ; tiai maite mai te maru,

(Tiai )

Tiai maite mai te maru.

 

2. Ia peapea te manao

I to tatou mau ati nei,

Te puai nei te titauraa,

Tirara faaearaa maitai.

 

3. Mamae hoi te avae nei,

To tatou hahaereraa,

Na reiratoa Iesu nei,

I te faaearaa i teie nei ao.

 

4. A rohi anae tamau ,

Te pure i roto i te aau;

E hiti mai te r ap,

Mahana hau maru maitai.

 

5. E tiai maite tatou

I to tatou nei faaearaa,

Tae atu ai i tona tu tau

E tae tatou i nia i te rai.

 

#42 Arauae

 

1. Te vai ra e fenua i ra

Te tiaihia nei e tatou

Ia oti te ohipa i nei

E tufaa ta tatou i tera ao.

 

Faahoiraa:

 

Arauae, arauae

E himene ai tatou i teie nei ao,

Arauae, arauae

E tufaa ta tatou i tera ao

 

2. Te vai ra e parahairaa i reira

Te haamaitaihia no tatou

Tei te fare o to tatou Metua

I atu i teratu ao.

 

3. E aore e oto i tera ao,

E aore e poiri i reira

O Iesu ra te maramarama

I te oire te vai ra i te rai

 

#43 No te Oroa a te Fatu

 

1. E haapao tatou i te oroa nei

No Iesu te Fatu, te ora teitei

Te tino, te toto, te vanaa maitai

Na Iesu i tiai iana i tae mai.

 

2. Te aua, te pane ta tatou e amu,

Ei raau faa-toa e no te aau

Te faaroo, te hio auto ia Iesu Christ

Oia iho te ora tatou e orai

 

3. O Iesu te tumu no teie nei parau,

Oia iho, e homa, to tatou, nei hau

Te mau parau maitai tana i tuu nei

E faatauaroha no nia i te rai

 

#57 Uputa To Te Rai

 

1. Uputa Maitai to te rai

E te feia moa

E anaana to ratou

Ua hau te oaoa

 

Faahoiraa

 

Aue te aroha rahi e!

I vaiiho mai te uputa

Nau e, nau e

E ai au i reira.

 

2. Te vai mai nei te uputa

E tomo ai te imi

Te taata e te tamarii

Te veve e te titi

 

3. A tia, a haere tatou nei

Ia tomohia i roto

Te pii noa mai te Fatu e

A haere mai o outou.

 

#71 A Rohi

1. Eiaha tatou e haamarirau

A rohi! A rohi!

I roto i te ohipa maitai nei

A rohi! A rohi!

 

Faahoiraa

 

Te vai ra te mau haamaitairaa,

I atu i te rai

No te mau taata maitatai

Tei haehaa e tei haapao

 

2. E haamaitai tatou i te Atua

I te ao e te po.

E noatu te mau turoriraa

A rohi! Arohi!

 

3. Te vai nei te mau varua iino,

A ara! A ara!

E unuhi tatou in te oe oi

O te Evanelia

 

#72 Te Mahana Haavaraa

 

1. Inaha te haere mai nei oia,

Na te ata o te rai

Tamaiti oia na te Atua

Oia mau o Iesu Christ

Haava Oia

E haava oia i to te ao.

 

2. Tei mutaa iho tere to'na

Tere ora i tae mai

Tei te piti o to'na tere

E mea e ta Iesu Christ

Haava Oia

E haava oia i to te ao.

 

#74 Eaha ra ia Tae i reira

 

1. O te ra'i te fenua maitai mau

Tei hau i te nehenehe

Ua faaroo-a-hia na te roo

Eaha ra ia tae i reira?

 

Faahoiraa

 

I reira, i reira

Eaha ra ia tae i reira

I reira, i reira

Eaha ra ia tae i reira

 

2. E mau e'a piru to reira

E te patu hanahana

O te unauna i te poe

Eaha ra ia tae i reira?

 

3. E hau tei taua fenua ra

E te here te poupou

Aita to reira e ta'i ra

Eaha ra ia tae i reira?

 

4. Aita to reira e ino

E te oto, e te aue

E te mihi, e te pohe,

Eaha ra ia tae i reira?

 

#197 Te Tia nei au i te

 

1. Te Tia nei au i te

I rotopu i te mau roti

E te reo maru, i nia ia'u

Te reo o to'u fatu

 

Faahoiraa:

 

E, e o atu vau i to basileia

E faaea vau i reira

Aue te nehenehe e

O te a te Atua

 

2. Te faaroo nei au i te parau

A te Atua mure-ore

Ia ite au i te parau aro

Te ravea ia tae i te

 

#93 Ta Iesu Ohipa

 

1.Tatou e rave ta Iesu ohipa

Ma te rima e te aau tae

Ta'na ohipa i faaue maira

E mea rave papu ana'e

 

Faahoiraa:

 

Ta-na ra o-hipa

(Ta te fatu nei o-hipa)

 

Oaoa e! Oaoa e!

 

Ta-na ra o-hipa

(Ta te fatu nei o-hipa)

 

Te vine i raro nei

 

2. Tatou e faaite i taua parau ra

To'na aroha i te taata nei

To iesu te Fatu hanahana

E te maitai ta'na e horoa mai

 

3. Tatou e rave i ta'na i ta te Fatu

Pee atu ia'na na te e'a mau

E arata'i ai i te feia taive

Tae atu ai i te Arenio mau